buy Instagram likes
escort antalya
antalya escort
agri escort elazig escort
bahis siteleri
beylikduzu escort sisli escort sisli escort mecidiyekoy escort

Verðtryggt eða óverðtryggt lán?a.       Hver er helsti munurinn á verðtryggðu og óverðtryggðu láni? 

Verðtryggð lán eru með lægri greiðslubyrði til að byrja með en óverðtryggð lán eru með meiri greiðslubyrði fyrst en lækkar svo þegar líður á lánstímann.

b.      Hver eru áhrif verðbólgu á verðtryggð lán?

Verðbólga hækkar höfuðstól verðtryggðra lána og greiðist sú hækkun á þeim gjalddögum sem eftir er að greiða af láninu.  Segja má að lántaki fái verðbólguna að láni.  Hafa ber í huga að vextirnir reiknast ofan á verðbættan höfuðstól.

c.        Hver eru áhrif verðbólgu á óverðtryggð lán með breytilegum vöxtum?

Verðbólga hækkar vexti lánsins þannig að afborganir/greiðslur hækka af völdum verðbólgu en vextir óverðtryggðra lána byggjast á verðbólgu hverju sinni, raunvaxtastigi og svo óvissuálagi.  Sjóðurinn lánar óverðtryggð lán með breytilegum vöxtum sem eru festir til tveggja ára í senn.  Á þessu tveggja ára tímabili eru vextirnir fastir og breytast ekki þrátt fyrir breytingar á verðbólgu.  Að tveimur árum loknum geta vextir hækkað umtalsvert sé mikil verðbólga ríkjandi.

d.      Hver eru áhrifin á eignamyndun?

Eignamyndun hjá þeim sem taka verðtryggð lán er almennt hægari en hjá þeim sem taka óverðtryggð lán.

e.      Hverjir eru kostir og gallar verðtryggðra lán?

Kostirnir eru:

Lægri greiðslubyrði.

Jafnari greiðslubyrði.

Lækkandi greiðslubyrði sem hlutfall af ráðstöfunartekjum yfir langt tímabil.

Gallarnir eru:

Hæg eignamyndun.

Verðbætur hækka höfuðstól.

f.        Hverjir eru kostir og gallar óverðtryggðra lán?

Kostirnir eru:

Hraðari eignamyndun.

Engar verðbætur.

Gallarnir eru:

Hærri greiðslubyrði, sérstaklega til að byrja með.

Meiri sveiflur í greiðslubyrði.

Óvænt þung greiðslubyrði vegna verðbólguskots.

g.       Er hægt að blanda saman verðtryggðum og óverðtryggðum lánum?  Er það skynsamlegt?

Já, það er hægt að blanda saman verðtryggðum og óverðtryggðum lánum eftir vali lántaka, þó þannig að verðtryggð lán geta að hámarki orðið 86,6% af heildarlánsfjárhæðinni og þá verða óverðtryggð lán 13,4% af lánsfjárhæðinni.  Er þá miðað við 75% veðhlutfall (sjá lánareglur).  Að mati sjóðsins geta verið ágætisrök fyrir því að blanda saman lánaformum.

h.       Hverjir eru kostir og gallar þess að blanda saman lánaformum?

Kostirnir eru:

Jafnari greiðslubyrði.

Áhættuvörn gegn vaxta- og verðbólgusveiflum.

Hraðari eignamyndun.

Gallarnir eru:

Aukinn umsýslukostnaður, t.a.m. vegna fleiri greiðsluseðla.

i.         Er annað lánaformið betra en hitt?

Nei, það er ekki hægt að segja það.  Hver og einn sjóðfélagi verður að meta út frá eigin forsendum hvort hann velur verðtryggt lán, óverðtryggt lán eða blandað lán.  Öll lánaformin hafa sína kosti og galla og er mikilvægt að sjóðfélagar vandi undirbúning lántöku og afli sér allra þeirra upplýsinga sem þeir telja nauðsynlegar lántökunnar vegna.

Um sjóðinn

SL lífeyrissjóður er lífeyrissjóður ætlaður öllum launþegum og sjálfstætt starfandi einstaklingum sem eiga ekki sjálfsagða aðild að öðrum lífeyrissjóðum. Hann getur því verið góður kostur fyrir ýmsa aðila sem þurfa að velja sér lífeyrissjóð. Sjóðurinn byggir á samtryggingu og séreign. Hann er sjálfstæður lífeyrissjóður sem ekki starfar í tengslum við stéttarfélag.

Skrifstofan

Skrifstofan er opin alla virka daga frá kl. 9 til 16
SL lífeyrissjóður
Borgartún 29, 105 Reykjavík
  • KT: 450181-0489 | Banki: 101-26-19050
  • Sími: 510 7400 | Fax: 510 7401
  • Tölvupóstur: sl[hjá]sl.is
Númer samtryggingardeildar er: L015
Númer séreignardeildar er: X016
Númer endurhæfingasjóðs er: R015

Finndu okkur!