buy Instagram likes
escort antalya
antalya escort
agri escort elazig escort
bahis siteleri
beylikduzu escort sisli escort sisli escort mecidiyekoy escort

Örorkulífeyrir

Réttur til örorkulífeyris miðast við að örorkutap sé a.m.k. 50% að mati trúnaðarlæknis og varir í 6 mánuði eða lengur og sjóðfélagi hafi orðið fyrir tekjuskerðingu. Örorkan er miðuð við vanhæfni sjóðfélaga til að gegna því starfi sem aðild hans að sjóðnum er tengd og að sjóðfélagi hafi greitt iðgjöld til einhvers af samkomulagssjóðum að a.m.k. í 24 mánuði. Örorkulífeyri er ætlað að bæta upp tekjutap hafi það orðið en ekki sem viðbót við aðrar tekjur.

Hvað ákvarðar upphæð örorkulífeyris?

 • Áunninn réttindi, eins og þau eru við orkutapið.
 • Framreiknaður réttur, sem ætlað er að meta framtíðartekjutap. Til að eiga rétt á þessu þarf sjóðfélaginn að hafa greitt ákveðið lágmarksiðgjald til sjóðsins í a.m.k. þrjú af síðustu fjórum árum og þar af sex af síðustu tólf mánuðum. Ýmis önnur skilyrði eru fyrir rétti til framreiknings sbr. samþykktir sjóðsins.
 • Hlutfall orkutaps. Til að eiga rétt á örorkulífeyri þarf sjóðfélagi að hafa orðið fyrir orkutapi, sem nemur 50% eða meira og orkutap þarf að vara lengur en 6 mánuði. Samanlagður örorkulífeyrir og barnalífeyrir skal aldrei vera hærri en sem nemur þeim tekjumissi sem sjóðfélaginn hefur sannanlega orðið fyrir sökum örorkunnar. Við mat á tekjumissi skal leggja til grundvallar meðaltal tekna sjóðfélagans síðustu fjögur almanaksár fyrir orkutapið.

Starfsendurhæfing

 • Hægt er að setja það sem skilyrði fyrir greiðslu örorkulífeyris að sjóðfélagi fari í endurhæfingu sem bætt gæti heilsufar hans.

Umsókn um örorkulífeyri

Umsækjandi fyllir út umsókn. Áríðandi er að eyðublöðin séu skilmerkilega útfyllt til að tefja ekki fyrir afgreiðslu umsóknarinnar.

Fylgigögn sem umsækjandi þarf að útvega:

 • Læknisvottorð (ítarlegt). Hægt er að fá eyðublað fyrir læknisvottorð ef óskað er.
 • Tekjuútskrift úr skattaframtölum 4 ár fyrir orkutap til dagsins í dag, staðfest af viðkomandi skattstofu.
 • Útskrift úr staðgreiðsluskrá vegna yfirstandandi árs.
 • Skattkort, til afhendingar síðar þegar niðurstaða liggur fyrir
 • Ef umsækjandi á börn undir 19 ára aldri sem ekki búa hjá honum þarf fæðingarvottorð (Þjóðskrá Íslands) eða afrit af meðlagsúrskurði (Sýslumaður)

Sækja um örorkulífeyrir, læknisvottorð.
Sækja um örorkulífeyrir, umsókn.

Nánar

Um sjóðinn

SL lífeyrissjóður er lífeyrissjóður ætlaður öllum launþegum og sjálfstætt starfandi einstaklingum sem eiga ekki sjálfsagða aðild að öðrum lífeyrissjóðum. Hann getur því verið góður kostur fyrir ýmsa aðila sem þurfa að velja sér lífeyrissjóð. Sjóðurinn byggir á samtryggingu og séreign. Hann er sjálfstæður lífeyrissjóður sem ekki starfar í tengslum við stéttarfélag.

Skrifstofan

Skrifstofan er opin alla virka daga frá kl. 9 til 16
SL lífeyrissjóður
Borgartún 29, 105 Reykjavík
 • KT: 450181-0489 | Banki: 101-26-19050
 • Sími: 510 7400 | Fax: 510 7401
 • Tölvupóstur: sl[hjá]sl.is
Númer samtryggingardeildar er: L015
Númer séreignardeildar er: X016
Númer endurhæfingasjóðs er: R015

Finndu okkur!