buy Instagram likes
escort antalya
antalya escort
agri escort elazig escort
bahis siteleri
beylikduzu escort sisli escort sisli escort mecidiyekoy escort

Hlutverk lífeyrissjóða

Hlutverk lífeyrissjóða er að tryggja sjóðfélögum sínum ellilífeyri til æviloka og veita þeim tryggingu sem ver þá og fjölskyldur þeirra fyrir tekjumissi af völdum orkutaps og andláts.

Ellilífeyrir til æviloka

Lífeyrissjóðirnir greiða sjóðfélögum ellilífeyri til æviloka í hlutfalli við greidd iðgjöld á starfsævinni og gerir þeim kleift að njóta fjárhagslegs öryggis á efri árum.

Trygging vegna orkutaps

Verði sjóðfélagi fyrir tekjumissi vegna slyss eða sjúkdóms, sem leiðir til orkutaps, greiðir lífeyrissjóðurinn honum örorkulífeyri. Auk áunninna réttinda er líka mögulegt að sjóðfélaginn fái greiddan örorkulífeyri miðað við framreikning, en það þýðir að hann fær réttindi eins og hann hefði greitt iðgjald af núverandi launum fram að ellilífeyrisaldri. Barnalífeyrir er einnig greiddur börnum örorkulífeyrisþega.

Trygging vegna andláts

Lífeyrissjóðirnir greiða maka- og barnalífeyri til þess að milda fjárhagslegt áfall fjölskyldunnar þegar sjóðfélagi fellur frá. Makalífeyrir flestra lífeyrissjóða byggir á framreikningi réttinda við ákveðin skilyrði.

Starfsemi lífeyrissjóðs

 Starfsemin skal lúta að móttöku, varðveislu og ávöxtun iðgjalda og greiðslu lífeyris. Lífeyrissjóður skal ekki hafa með höndum aðra starfsemi en þá sem nauðsynleg er til að ná fram þessum markmiðum.

Tekjuháður lífeyrir

Greiði sjóðfélagi iðgjald af tvöfalt hærri launum en samstarfsmaður hans, fær sjóðfélaginn tvöfalt hærri lífeyri. Almenna reglan er því sú að lífeyririnn er tekjuháður. Öll iðgjöld sem berast lífeyrissjóðnum nýtast til greiðslu lífeyris.

Verðtrygging lífeyris

Lífeyrir flestra lífeyrissjóða er verðtryggður og breytist mánaðarlega til samræmis við breytingar á vísitölu neysluverðs. Hjá sumum sjóðum reiknast lífeyrir sem hlutfall af launum.

Lán lífeyrissjóða til sjóðfélaga

Flestir lífeyrissjóðir veita sjóðfélögum sínum lán til fjárfestinga. Lánin eru verðtryggð miðað við vísitölu neysluverðs. Lántökuskilyrði, fjárhæðir, lánstími og vextir eru hins vegar nokkuð mismunandi milli sjóða og því ber sjóðfélögum að kynna sér lánareglur viðkomandi sjóðs.

Um sjóðinn

SL lífeyrissjóður er lífeyrissjóður ætlaður öllum launþegum og sjálfstætt starfandi einstaklingum sem eiga ekki sjálfsagða aðild að öðrum lífeyrissjóðum. Hann getur því verið góður kostur fyrir ýmsa aðila sem þurfa að velja sér lífeyrissjóð. Sjóðurinn byggir á samtryggingu og séreign. Hann er sjálfstæður lífeyrissjóður sem ekki starfar í tengslum við stéttarfélag.

Skrifstofan

Skrifstofan er opin alla virka daga frá kl. 9 til 16
SL lífeyrissjóður
Borgartún 29, 105 Reykjavík
  • KT: 450181-0489 | Banki: 101-26-19050
  • Sími: 510 7400 | Fax: 510 7401
  • Tölvupóstur: sl[hjá]sl.is
Númer samtryggingardeildar er: L015
Númer séreignardeildar er: X016
Númer endurhæfingasjóðs er: R015

Finndu okkur!