buy Instagram likes
escort antalya
antalya escort
agri escort elazig escort
bahis siteleri
beylikduzu escort sisli escort sisli escort mecidiyekoy escort

Mismunandi réttindakerfi

Réttindakerfi lífeyrissjóða geta verið mismunandi af ýmsum ástæðum. Í höfuðatriðum má þó skipta réttindakerfum lífeyrissjóða í tvo meginflokka.

Í fyrsta lagi eru sjóðir sem njóta bakábyrgðar launagreiðenda, einkum lífeyrissjóðir opinberra starfsmanna. Í slíkum sjóðum lofar launagreiðandinn, t.d. ríkið eða sveitarfélagið, sjóðfélögum sínum ákveðnum gefnum réttindum, án tillits til ávöxtunar sjóðsins eða tryggingaráhættu, t.d. vegna langlífis sjóðfélaga.

Í öðru lagi er um að ræða lífeyrissjóði sem ekki njóta ábyrgðar launagreiðenda, t.d. lífeyrissjóðir á almennum vinnumarkaði. Í slíkum sjóðum ráðast lífeyrisréttindin fyrst og fremst af raunávöxtun til lengri tíma litið, þó fleiri áhrifaþættir skipti máli. Réttindin geta því verið mismunandi hjá einstökum lífeyrissjóðum. Jafnvel innan einstaks lífeyrissjóðs geta lífeyrisréttindin verið mismunandi frá einum tíma til annars, allt eftir fjárhagsstöðu sjóðsins.

Í lífeyrissjóðum sem ekki njóta bakábyrgðar launagreiðenda er meginreglan sú að greitt iðgjald myndar sömu réttindi óháð aldri sjóðfélagans. Réttindaávinnslan er því jöfn öll árin. Í öðrum sjóðum eru til svokölluð aldurstengd réttindakerfi, þar sem réttindaöflunin er háð aldri sjóðfélagans þ.e.a.s. hversu lengi iðgjaldið verður í ávöxtun hjá viðkomandi lífeyrissjóði. Réttindakerfi með jafnri réttindaávinnslu eru mun algengari hér á landi en réttindakerfi sem eru aldurstengd. Færst hefur í vöxt að sjóðir með jafna réttindaávinnslu hafi tekið upp aldurstengd réttindakerfi.

Loks eru til lífeyrissjóðir sem heimila sjóðfélögum að greiða hluta lágmarksiðgjalds í séreignarsjóð. Hjá þessum sjóðum greiðir séreignarsjóður ellilífeyri fyrstu árin eftir starfslok en samtryggingarsjóður tekur síðan við og greiðir lífeyri og þá til æviloka. Nokkrir lífeyrissjóðir bjóða upp á þessa réttindamyndun, sérstaklega sjóðir sem eru í umsjón verðbréfafyrirtækja.

Lífeyrissjóðir opinberra starfsmanna og bankamanna
Reglur um réttindi sjóðfélaga hjá Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins, Lífeyrissjóði hjúkrunarfræðinga, Lífeyrissjóði starfsmanna sveitarfélaga, Lífeyrissjóði bankamanna og lífeyrissjóðum sem reknir eru á vegum nokkurra stærri sveitarfélaga eru nokkuð frábrugðnar reglum annarra lífeyrissjóða.

Þessum lífeyrissjóðum hefur verið skipt í tvær eða fleiri deildir.
Eldra réttindakerfi þeirra hefur verið lokað fyrir nýjum sjóðfélögum. Það byggir einungis að hluta til á sjóðsöfnun og áunnin lífeyrisréttindi reiknast sem hlutfall af launum sem greidd eru fyrir það starf sem hver og einn gegndi.

Nýrra réttindakerfi þessara lífeyrissjóða byggir að fullu á sjóðsöfnun. Réttindaávinnsla fer eftir fjárhæð greiddra iðgjalda og gilda um hana svipaðar reglur og um lífeyrissjóði á almennum vinnumarkaði. Iðgjaldaframlag launagreiðenda er þó yfirleitt hærra til lífeyrissjóða opinberra starfsmanna og bankamanna og réttindaávinnsla sjóðfélaga meiri sem því nemur.

Um sjóðinn

SL lífeyrissjóður er lífeyrissjóður ætlaður öllum launþegum og sjálfstætt starfandi einstaklingum sem eiga ekki sjálfsagða aðild að öðrum lífeyrissjóðum. Hann getur því verið góður kostur fyrir ýmsa aðila sem þurfa að velja sér lífeyrissjóð. Sjóðurinn byggir á samtryggingu og séreign. Hann er sjálfstæður lífeyrissjóður sem ekki starfar í tengslum við stéttarfélag.

Skrifstofan

Skrifstofan er opin alla virka daga frá kl. 9 til 16
SL lífeyrissjóður
Borgartún 29, 105 Reykjavík
  • KT: 450181-0489 | Banki: 101-26-19050
  • Sími: 510 7400 | Fax: 510 7401
  • Tölvupóstur: sl[hjá]sl.is
Númer samtryggingardeildar er: L015
Númer séreignardeildar er: X016
Númer endurhæfingasjóðs er: R015

Finndu okkur!