buy Instagram likes
escort antalya
antalya escort
agri escort elazig escort
bahis siteleri
beylikduzu escort sisli escort sisli escort mecidiyekoy escort

Séreignaleiðir

Sjóðurinn býður upp á tvær séreignaleiðir. Sjóðfélagar geta valið sér leið eftir eigin hentugleika. Það er ávallt hægt að flytja fjármuni á milli leiða sjóðfélögum að kostnaðarlausu.

Söfnunarleið I

Söfnunarleið I fjárfestir í innlánum (55%) og stuttum skuldabréfum og víxlum útgefnum af ríki og lánastofnunum (45%). Innlánum deildarinnar er dreift á a.m.k. þrjár innlánsstofnanir til að takmarka mótaðilaáhættu. Í skuldabréfasafni er horft til skuldabréfa og víxla með stuttan líftíma til að lágmarka sveiflur í ávöxtum. Leiðin hefur heimild til að fjárfesta í hlutdeildaskírteinum og hlutum sjóða um sameiginlega fjárfestingu en takmarkast hún við skammtímasjóði.

Leiðin er hentug sjóðfélögum deildarinnar sem eru að nálgast lífeyristökualdur og þeim sem vilja taka litla áhættu.

Söfnunarleið II

Markmið sjóðsins er að ávaxta fé rétthafa á sem bestan hátt að teknu tilliti til áhættu með neðangreindum hætti í samræmi við samþykktir sjóðsins á hverjum tíma. Það er sameiginlegt mat sjóðsins og Arion banka hf. að neðangreind samsetning sé vænleg til jafnrar og traustrar ávöxtunar handa rétthöfum. Þar sem gert er ráð fyrir að meginhluti eigna sé í skuldabréfum, má gera ráð fyrir að sveiflur í ávöxtun verði minni. Ítrustu heimildir deildarinnar byggja á samþykktum sjóðsins skv. 7. gr.

Hér að neðan má sjá markmið um eignasamsetningu og vikmörk.

FLOKKAR VERÐBRÉFA

MARKMIÐ

VIKMÖRK

Ríkisvíxlar og skuldabréf

60%

45%-100%

Fasteignaveðtryggð skuldabréf

0% 0-5%

Skuldabréf sveitarfélaga

1% 0-5%
Innlán

2%

0-25%

Sértryggð skuldabréf 8% 0-15%
Skuldabréf og víxlar lánastofnana og vátryggingarfélaga,
að undanskildum víkjandi skuldabréfum
2% 0-10%
Hlutdeildarskírteini og hlutir í UCITS 0% 0-50%
Skuldabréf og peningamarkaðsskjöl félaga og víkjandi
skuldabréf lánastofnana og vátryggingafélaga
5% 0-15%
Skuldabréf og peningamarkaðsskjöl annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu 2% 0-15%
Hlutabréf félaga 20% 0-30%
Hlutdeildarskírteini og hlutir annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu 0% 0-5%
Fasteignir 0% 0-1%
Afleiður 0% 0-10%
Aðrir fjármálagerningar, þó ekki afleiður 0% 0-5%

Samtals:

100%

 


Frekari skorður á fjárfestingar.

 

MARKMIÐ

VIKMÖRK

Hlutabréf

20%

0%-30%

Skráð innlend hlutabréf

7,5%

0%-30%

Óskráð innlend hlutabréf

0%

0%-5%

Erlend hlutabréf

12,5%

0%-30%Ávöxtun séreignaleiða má sjá hér.

Um sjóðinn

SL lífeyrissjóður er lífeyrissjóður ætlaður öllum launþegum og sjálfstætt starfandi einstaklingum sem eiga ekki sjálfsagða aðild að öðrum lífeyrissjóðum. Hann getur því verið góður kostur fyrir ýmsa aðila sem þurfa að velja sér lífeyrissjóð. Sjóðurinn byggir á samtryggingu og séreign. Hann er sjálfstæður lífeyrissjóður sem ekki starfar í tengslum við stéttarfélag.

Skrifstofan

Skrifstofan er opin alla virka daga frá kl. 9 til 16
SL lífeyrissjóður
Borgartún 29, 105 Reykjavík
  • KT: 450181-0489 | Banki: 101-26-19050
  • Sími: 510 7400 | Fax: 510 7401
  • Tölvupóstur: sl[hjá]sl.is
Númer samtryggingardeildar er: L015
Númer séreignardeildar er: X016
Númer endurhæfingasjóðs er: R015

Finndu okkur!