Grunnur að þinni lífsleið

Eftirlaunalífeyrir leggur grunn að þinni lífsleið svo þú megir uppskera og njóta lífsins eftir starfslok. Almennur réttur til eftirlauna hefst við 67 ára aldur og með aðild að SL lífeyrissjóði ávinnur þú þér rétt til ævilangs lífeyris við starfslok í hlutfalli við greiðslu þína til sjóðsins. Eftirlaunalífeyrinn er óháður öðrum tekjum og er greiddur mánaðarlega.

Reikna lífeyri

Sækja um eftirlaunalífeyri

Samþykktir sjóðsins 10. gr.

Spurt og svarað

Almennur réttur til eftirlauna hefst við 67 ára aldur.

Heimilt er að hefja töku eftirlaunalífeyris við 65 ára aldur, með skerðingu. Greiðslur dreifast þá á lengri tíma og lækka mánaðargreiðslur í samræmi við það.

Heimilt er að fresta töku lífeyris til allt að 80 ára. Mánaðarleg útborgun hækkar ef þú kýst að hefja töku seinna.

Hafir þú ekki hafið töku eftirlaunalífeyris frá sjóðnum, getur þú ákveðið að hefja töku hans í 50% hlutfalli hvenær sem er eftir að 65 ára aldur.

Eftirlaunalífeyrir er greiddur mánaðarlega til æviloka í samræmi við þann rétt sem þú hefur áunnið þér hjá sjóðnum.

Nei, eftirlaunalífeyrinn er óháður öðrum tekjum og skerðir ekki ævilangan lífeyri.

Þú getur nálgast þær upplýsingar á Sjóðfélagavefnum.
Lífeyrisgáttin veitir upplýsingar um lífeyrisréttindi í öllum þeim lífeyrissjóðum sem þú hefur greitt iðgjöld til.

Já, hjónum og sambúðarfólki er heimilt að gera samning um skiptingu áunninna réttinda og framtíðarréttinda.

Skipting eftirlaunaréttinda skal vera gagnkvæm, þ.e. hvort hjóna eða sambúðarfólks skal veita hinu sama hlutfall réttinda sinna. Þess vegna þurfa báðir aðilar að skipta eftirlaunaréttindum sínum.

Heimilt er að framselja til makans allt að helmingi eftirlaunaréttindanna.