Óskert réttindi í 20 ár

SL lífeyrissjóður er eini íslenski lífeyrissjóðurinn sem hefur aldrei þurft að skerða lífeyrisréttindi.

Innlend skuldabréfaeign nam um 100,7 ma.kr. í árslok 2019 eða um 55,9% af heildareignum sjóðsins. Stærsti hluti skuldabréfasafnsins er með beina eða óbeina ábyrgð ríkissjóðs. Hlutabréfaeign sjóðsins í innlendum skráðum bréfum nam 11,7 ma.kr. í árslok 2019 eða um 6,5% af heildareignum sjóðsins. Erlend verðbréfaeign sjóðsins nam 59,8 ma.kr. í árslok 2019 eða um 33,2% af heildareignum. Erlenda eignin skiptist þannig að 46,9 ma.kr. eru fjárfestir í verðbréfasjóðum sem fjárfesta í skráðum hlutabréfum og 12,1 ma.kr. eru fjárfestir í framtakssjóðum sem fjárfesta í óskráðum hlutabréfum.

Nánar um eignasafn sjóðsins, Ársskýrsla 2019