Óskert réttindi í 20 ár

SL lífeyrissjóður hefur aldrei þurft að skerða lífeyrisréttindi.

Innlend skuldabréfaeign nam um 99,3 ma.kr. í árslok 2020 eða um 48,6% af heildareignum sjóðsins. Stærsti hluti skuldabréfasafnsins er með beina eða óbeina ábyrgð ríkissjóðs. Hlutabréfaeign sjóðsins í innlendum skráðum bréfum nam 15,3 ma.kr. í árslok 2020 eða um 7,5% af heildareignum sjóðsins. Erlend verðbréfaeign sjóðsins nam 79,2 ma.kr. í árslok 2020 eða um 38,8% af heildareignum. Erlenda eignin skiptist þannig að 61,9 ma.kr. eru fjárfestir í verðbréfasjóðum sem fjárfesta í skráðum hlutabréfum og 17,1 ma.kr. eru fjárfestir í framtakssjóðum sem fjárfesta í óskráðum hlutabréfum.

Nánar um eignasafn sjóðsins, Ársskýrsla 2020