Iðgjöld í lífeyrissjóð

Iðgjöld launþega dragast frá skattskyldum tekjum hans og launagreiðandi getur dregið framlag sitt frá skatti. Sem launþegi greiðir þú 4% af mánaðarlaunum til þíns lífeyrissjóðs og vinnuveitandi þinn greiðir mótframlag í sama lífeyrissjóð, sem á að vera 11,5% eða all 15,5% af heildarlaunum. 

Skattur af lífeyri

Iðgjöld í lífeyrissjóð eru ekki skattlögð sem kemur í veg fyrir tvísköttun við töku lífeyris síðar meir. Þegar kemur að töku lífeyris er hann síðan skattlagður eins og hverjar aðrar launatekjur en lífeyrisþegar geta nýtt sér persónuafslátt sinn til lækkunar á sköttum.

Réttindi hjá lífeyrissjóði, hvort sem um er að ræða réttindi til ævilangs ellilífeyris eða áfallalífeyris, eru undanþegin fjármagnstekjuskatti af vaxtatekjum og eignarskatti af lífeyrisréttindum. Þá getur launagreiðandi dregið framlag sitt frá skatti.

Tekjutrygging ellilífeyrisþega

Einstaklingur sem fær ellilífeyri hjá almannatryggingum getur einnig átt rétt á tekjutryggingu. Fari tekjur eftirlaunaþega, að undanskildum greiðslum frá Tryggingastofnun, húsaleigubótum og fjárhagsaðstoð sveitarfélaga, ekki yfir svokallað tekjumark á hann rétt á óskertri tekjutryggingu og ellilíeyristekjur skerðast ekki.

Skattskyldar tekjur yfir tekjumarkinu, þ. á m. lífeyrir frá lífeyrissjóðum, skerða tekjutryggingu um 45% þeirra tekna sem umfram eru. Helmingur fjármagnstekna skerðir einnig tekjutryggingu á sama hátt.

Nánari upplýsingar má fá hjá Tryggingastofnun ríkisins.

Skipting lífeyrisréttinda     Barnalífeyrir