Tilgreind séreign

Tilgreind séreign, sem áður var hluti af kjarasamningum ASÍ og SA, var lögfest fyrir alla launþega í landinu 1. janúar 2023 og gat þannig orðið hluti af skyldutryggingum sjóðfélaga. Í nýjum lögum um skyldutryggingu og starfsemi lífeyrissjóða var kveðið á um að lágmarksiðgjald í lífeyrissjóð einstaklings myndi hækka úr 12% í 15,5%. Breytingin nær fyrst og fremst til vinnuveitenda og sjálfstæðra atvinnurekenda, þar sem mótframlag þeirra hækkar úr 8% í 11,5%, en framlag launþega helst óbreytt. Undantekning á þessu er ef kjarasamningur sem starfað er eftir kveður enn á um 8% mótframlag, en líklegt er að það muni breytast við gerð nýs samnings.

Sjóðfélagar hafa val um að setja þetta aukna framlag vinnuveitenda að hluta eða alveg í tilgreinda séreign, eða láta iðgjaldið renna í samtryggingu fyrir aukin lífeyrisréttindi. Sjóðfélagar þurfa að taka sjálfir ákvörðun um hvor leiðin verður valin. Tilgreind séreign er ekki hefðbundin frjáls séreign og lýtur aðeins öðrum lögmálum.

Í hnotskurn:

  • Val er um að allt að 3,5% af samtryggingariðgjaldi umfram 12% fari í tilgreinda séreign eða verði hluti af skylduiðgjaldi til aukinna lífeyrisréttinda. Ef ekkert er valið, verður aukið framlag vinnuveitenda sjálfkrafa skilgreint sem hluti af skylduiðgjaldi. Hafa þarf samband við lífeyrissjóðinn ef sjóðfélagi vill velja.
  • Velji sjóðfélagi að tilgreind séreign fari ekki í aukin lífeyrisréttindi má úttekt hefjast við 62 ára aldur og verður hún alveg laus við 67 ára aldur (greiðsludreifing).
  • Tilgreind séreign er einkaeign sjóðsfélagans og erfist samkvæmt reglum erfðalaga.
  • Tilgreind séreign myndar sjálfstæðan sjóð í eigu sjóðfélagans. Hún getur því ekki myndað rétt til ævilangs lífeyris, heldur minnkar sjóðurinn með hverri úttekt þar til hann tæmist um síðir.
  • Tilgreindri séreign er ekki heimilt að ráðstafa inn á lán eða í annað sem sérstök úrræði stjórnvalda heimila að ráðstafa frjálsu séreigninni í.
  • Tilgreinda séreign er hægt að fá greidda út við örorku eins og frjálsa séreign. Tilgreind séreign myndar ekki lífeyrisrétt til örorku-, maka- eða barnalífeyris, nema hún sé hluti af skylduiðgjaldi.
  • Tilgreind séreign verður hluti af lágmarksiðgjaldi í lífeyrissjóð og mun þannig skerða greiðslur Tryggingastofnunar ríkisins (TR). Engar skerðingar verða hjá þeim sem þegar eru komnir á lífeyri hjá TR eða hefja töku um áramótin 2022-2023. Viðbótarséreignarsparnaður (frjáls séreign) sjóðfélaga þar sem hlutur launagreiðenda er 2% og launþega 4% hefur ekki áhrif á lífeyrisgreiðslur frá TR.

 

Viðbótarlífeyrissparnaður

Ávöxtunarleiðir

Tilgreind séreign - Spurt og svarað

Tilgreind séreign er tegund séreignarsparnaðar sem eykur sveigjanleika við starfslok. Tilgreind séreign greiðist með samtryggingu en hægt er að ráðstafa allt að 3,5% af iðgjaldi umfram 12% í tilgreinda séreign.

Tilgreind séreign er þín persónulega eign sem er jafnframt að fullu erfanleg.

Kjósir þú að ráðstafa umframiðgjaldi í tilgreinda séreign dregst sá hluti frá iðgjaldi til samtryggingar. Eign þín í samtryggingu verður þar af leiðandi minni sem því nemur.

Sé sjóðnum ekki sérstaklega tilkynnt um annað renna iðgjöld sem gætu farið í tilgreinda séreign í samtryggingardeild. Viljir þú ráðstafa iðgjaldi umfram 12% í tilgreinda séreign þarftu að fylla út Umsókn um tilgreinda séreign.

Tilgreinda séreign má byrja að taka út við 62 ára aldur.

Já, hún erfist til eftirlifandi maka og barna líkt og annar séreignarsparnaður.

Iðgjöld séreignarsparnaðar eru undanskilin staðgreiðsluskatti og ávöxtun er undanskilin fjármagnstekjuskatti. Við útgreiðslu þarf að greiða hefðbundinn tekjuskatt.