Reiknivél

Séreignarsparnaður

Reiknaðu þinn séreignarsparnað

Laun á mánaði

Fyrir skatt

Staða séreignar

Núverandi inneign

Þitt framlag

Frá 1% til 4%

Nafnávöxtun

Frá 0% til 10%

Mótframlag

Mótframlag launagreiðanda í séreign getur verið frá 1% upp í 4% en jafnframt er hægt að ráðstafa allt að 3,5% af mótframlagi launagreiðanda vegna samtryggingar umfram 8% í tilgreinda séreign. Dæmi: Ef launagreiðandi greiðir 2% mótframlag í séreign og fullu viðbótariðgjaldi er ráðstafað í tilgreinda séreign er heildarmótframlag launagreiðanda í séreign 5,5%

Heildarframlög: 4 %

Þínir útreikningar

Mánaðarleg útborgun eftir árið 9999

Mánaðarleg útborgun

Hvað þú færð borgað á mánuði

kr.

Heildarinneign árið 2056

kr.